Tietoa sivustosta

Alullepanija

Puhun alullepanijasta, koska wikisivustoilla on yleensä monia sisällöntuottajia. Tämä sivusto on Pop/Jazz -musiikkipedagogin (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pop/Jazzmusiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto) tutkinnon opinnäytetyöni. Sivuston päätarkoituksena on tutkia yhteisöllisen trumpetinsoitonopiskelumateriaalin tuottamista internetissä. Tähtäimessä ei ole vähempää kuin internetin suurin trumpetinsoiton harjoitustietokanta.

Janne Sundell — jjsjjs
Metropolia Ammattikorkeakoulu - Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma - Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto


Alustana Wikidot

Wikidot Inc. on ystävällisesti tarjonnut reilusti levytilaa, helposti omaksuttavan käyttöliittymän sekä mainoksettoman ympäristön projektin käyttöön. Suuret kiitokset heille.

Kiitokset myös Wikidot -yhteisölle ja erityisesti seuraaville henkilöille jotka avustivat teknisissä ratkaisuissa:

Ed JohnsonEd Johnson
Steven HeynderickxSteven Heynderickx
leigerleiger
RobElliottRobElliott
pieterhpieterh


fi.png
en.pngIn English
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. Works with most up-to-date browsers (older versions and Internet Explorer may work inadequately). Adobe Flash Player -plugin is required for metronome and audio player.